Zásady ochrany osobních údajů

OBECNÉ INFORMACE

Společnosti prokyber s.r.o., IČO: 24219665, se sídlem Cyrila Boudy 1444, Kročehlavy, 272 01 Kladno (dále jen prokyber) svěřuje své osobní údaje řada jejích zákazníků, dodavatelů a dalších poskytovatelů služeb. Společnost považuje ochranu informací za součást své odpovědnosti. Cílem bylo sestavit zásady ochrany osobních údajů tak, aby každý mohl rychle získat přehled o účelech, pro které společnost prokyber osobní údaje zpracovává.

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Pokud máte jakýkoli dotaz nebo pokud byste si přáli uplatnit svá práva v některém z uvedených případů, neváhejte se na nás obrátit.

 

obchod@prokyber.cz

 

S předmětem zprávy „OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ“

 

(dotazy, výmaz, oprava, omezení zpracování, námitka, odvolání souhlasu, právo na přenositelnost údajů)

 

Správce:

prokyber s.r.o., IČO: 24219665

Cyrila Boudy 1444, Kročehlavy, 272 01 Kladno

 

Příslušný úřad:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

Česká Republika

Tel: +420 234 665 111

E-mail: posta@uoou.cz

Vaše práva

Jako dotčená osoba máte nárok kdykoli uplatnit svá práva ve vztahu k nám. Pokud jsou splněné zákonem stanovené požadavky, jde o následující práva:

Právo na přístup podle článku 15 GDPR EU

Právo na opravu podle článku 16 GDPR EU

Právo na výmaz podle článku 17 GDPR EU

Právo na omezení zpracování podle článku 18 GDPR EU

Právo na přenositelnost údajů podle článku 20 GDPR EU

Právo vznést námitku / odvolat souhlas podle článku 21 GDPR EU

Právo podat stížnost u dozorového úřadu podle čl. 13 odst. 2 písm. d) GDPR EU

 

Přístup, přenositelnost údajů

Kdykoli máte právo na vydání bezplatného potvrzení o údajích, které zpracováváme a které se týkají vaší osoby. Dále máte kdykoli právo na to, abychom údaje, které jste nám poskytli, přenesli vám nebo jinému správci údajů. Pokud si přejete obdržet potvrzení o vašich údajích, které zpracováváme, nebo pokud budete chtít požádat o přenesení údajů, obraťte se na nás laskavě písemně na adrese info@prokyber.cz.

 

Oprava, výmaz, omezení

Pokud nás o to požádáte, pak zpracovávané údaje, které se vás týkají, opravíme, uzamkneme nebo je vymažeme, pokud nám v tom nebrání jiné právní předpisy (například archivační povinnost podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nebo zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví). Obraťte se na nás laskavě písemně na adrese info@prokyber.cz.


Odvolání souhlasu / námitka

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, můžete ho kdykoli odvolat stručným písemným oznámením. Obraťte se na nás laskavě písemně na adrese info@prokyber.cz.

Stručným písemným oznámením na adresu info@prokyber.cz můžete kdykoli vznést námitku proti používání vašich údajů pro účely přímého marketingu nebo odvolat svůj souhlas, a to bezplatně kromě nákladů vynaložených na přenos v souladu se základními sazbami.

 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud byste chtěli kontaktovat příslušný dozorový úřad přímo, najdete kontaktní údaje výše v tomto textu.

 

Zabezpečení v průběhu platebních procesů

Společnost prokyber nabízí platbu na dobírku, převodem a v hotovosti. Všechny platební metody jsou komplexně chráněné pomocí bezpečnostních standardů.

Pokud byste platili kreditní kartou, zařadili jsme doplňující bezpečnostní prvek: zajišťujeme jej tím, že v rámci objednávky požadujeme v části „způsob platby“ kontrolní číslo karty. Trojmístné kontrolní číslo karty je uvedené v podpisovém poli na zadní straně karty. Údaje o vaší kreditní kartě si společnost prokyber neukládá. Budou předány přímo společnosti provádějící platbu, pomocí šifrovaného, a tedy bezpečného připojení a tam budou poté zpracované za účelem uskutečnění vaší platby v souladu s požadavky právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Předávání údajů

Společnost prokyber nesděluje vaše údaje třetím osobám pro obchodní účely (prodej, pronájem). Pokud vaše údaje zpracovávají poskytovatelé služeb, kteří nám pomáhají s doručováním našich produktů, omezuje se rozsah předávaných údajů na minimum. V případech, kdy údaje zpracovává zpracovatel, jsme si pečlivě vybrali partnery, kteří jsou v souladu s ustanoveními článku 28 GDPR EU povinni nakládat s vašimi údaji důvěryhodným způsobem a dodržovat naše vlastní standardy ochrany údajů. Naši partneři zejména nesmějí předávat údaje našich zákazníků třetím osobám pro účely přímého marketingu, ani nesmějí údaje sami používat pro obchodní účely.

Nezbytné poskytování údajů

Osobní údaje, jako jsou například jméno, adresa, e-mailová adresa apod., zpracováváme v různých situacích. V případech, kdy společnost prokyber zpracovává vaše údaje na základě smlouvy nebo ze zákona, jsou pole pro jejich zadání označena jako povinná, pokud tyto informace potřebujeme ke splnění smlouvy, nebo proto, že to požaduje zákon. Taková povinná pole uvidíte například při zadávání objednávky. Pokud by povinné informace zadány nebyly, nemusíme být schopni poskytnout své služby. Tam, kde je možné zadat doplňující osobní údaje do nepovinných polí, vás žádáme, abyste sami zkontrolovali, jaké údaje nám chcete sdělit.

 

ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ VE SPOLEČNOSTI prokyber

Objednávkový proces společnosti prokyber

Pro účely uzavření, plnění nebo vypovězení vaší smlouvy nebo objednávky od vás vyžadujeme osobní údaje. Patří mezi ně například:

• křestní jméno a příjmení,

• fakturační a dodací adresa,

• e-mailová adresa,

• fakturační a platební údaje,

• případně telefonní číslo.

Zpracování v rámci procesu objednávky zahrnuje také odesílání objednávek, zpracování platby, zasílání elektronických potvrzení objednávky a faktur. Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR EU. Poskytujete nám údaje na základě smluvního vztahu mezi vámi a společností prokyber. Pokud nevyužíváme vaše kontaktní údaje pro účely přímého marketingu, uchováváme údaje, které byly shromážděny pro plnění smlouvy, do uplynutí zákonné a případně smluvní lhůty pro uplatnění záručních práv. Po uplynutí této lhůty si ponecháváme informace týkající se smluvního vztahu, které jsou nezbytné podle obchodních a daňových předpisů, a to po dobu, kterou ukládají zákony. V tomto období (zpravidla deset let od uzavření smlouvy) budou tyto údaje znovu zpracovány pouze v případě kontroly finanční správy, pro účely finanční a daňové kontroly a pro osvětlení možné trestné činnosti. Kdykoli máte právo na bezplatný přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a případně výmaz a dále právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů, které zpracováváme.

 

Logistika

Pro účely sledování zásilek a oznamování informací o balících předáme vaši e-mailovou adresu, dodací adresu a telefonní číslo společnosti TNT Express Worldwide,spol.sr.o., Za tratí 206, Chrášťany, 25219, pokud jste s tím v průběhu objednávkového procesu souhlasili.

 

Procesy čištění údajů

Rádi bychom vás informovali o tom, že společnost prokyber pravidelně kontroluje správnost údajů, které máme uložené. Právním základem pro zpracování údajů v rámci našeho procesu čištění údajů je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR EU, tj. máme právní povinnost kontrolovat správnost údajů, které máme uložené.

Návštěvy našich webových stránek

Při přístupu na naše webové stránky budou shromažďovány určité údaje. Tyto údaje statisticky vyhodnocujeme a využíváme je pouze k tomu, abychom vám nabízeli individuální marketingový obsah a zlepšovali atraktivitu, obsah a funkce našich webových stránek. V souborech našich serverových protokolů ukládáme informace, které nám váš prohlížeč automaticky odesílá z technických důvodů. Jsou to například tyto informace:

typ/verze prohlížeče,

používaný operační systém,

odkazovaná adresa URL (poslední navštívená stránka),

název hostitele přistupujícího koncového zařízení (IP adresa, anonymizovaná),

datum a čas přístupu k serveru.

V případě chytrých mobilních telefonů, tabletů a dalších mobilních koncových zařízení: výrobce/model. Žádné tyto údaje se neukládají ve spojení s osobami. Tyto údaje se také nekombinují s dalšími zdroji údajů. Právním základem pro zpracování vaší IP adresy je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR EU. Náš oprávněný zájem vyplývá z těchto účelů zpracování:

zajištění bezproblémového připojení,

zajištění pohodlného užívání našich webových stránek/aplikace,

vyhodnocování bezpečnosti a stability systému.

Obecně platí, že vaši IP adresu ukládáme v anonymní podobě a v průběhu tohoto procesu nedochází k žádné osobní analýze. K plnému uložení IP adresy dochází pouze s cílem sledovat technické chyby a hackerské útoky a dále zaznamenávat obsah, například při přihlášení k odběru newsletteru. S výjimkou uložení pro účely zaznamenání obsahu IP adresu po vaší návštěvě včas vymažeme.

Reklama/marketing

Údaje našich zákazníků zpracováváme pro účely přímého marketingu v souladu s ustanoveními zákona. V rámci tohoto procesu zejména zajišťujeme, aby naše služby byly co nejlépe uzpůsobené podle vašich požadavků. S využitím pravděpodobnostních hodnot se vám snažíme pokud možno zobrazovat pouze takový reklamní obsah, který vás bude zajímat. Kdykoli máte právo na bezplatný přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a případně výmaz a dále právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů, které zpracováváme.

Cookies, sledování, (opětovné) cílení

Aby pro vás bylo nakupování co nejpříjemnější, zpracovává společnost prokyber soubory cookies a pixelové tagy. Používáme je v našich digitálních službách a newsletterech. Používáním našich webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které naše digitální služby vkládají do vašeho počítače, chytrého telefonu nebo tabletu a váš prohlížeč je ukládá. Soubory cookies používáme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR EU. Náš zájem přizpůsobit služby co nejlépe vašim požadavkům a z obchodního hlediska je optimalizovat se považuje za oprávněný zájem ve smyslu výše uvedeného ustanovení. S využitím pravděpodobnostních hodnot se vám snažíme pokud možno zobrazovat pouze takový reklamní obsah, který vás bude zajímat. Vaše IP adresa je zaznamenávána pouze ve zkrácené podobě, takže není možné identifikovat příslušné spojení.

 

Jak předejít zaznamenávání chování uživatele

Prohlížeče většinou přijímají soubory cookies automaticky, nabízejí ale možnost soubory cookies zakázat nebo před jejich uložením zobrazit upozornění. Funkce nápovědy, která je v nabídce většiny internetových prohlížečů, vysvětluje, jak můžete svému prohlížeči zadat pokyn, aby nové soubory cookies nepřijímal, jak vás může prohlížeč informovat o novém příchozím souboru cookie, nebo jak můžete všechny přijaté soubory cookies odstranit. Doporučujeme vám však ponechat funkci cookies zapnutou v plném rozsahu, abyste mohli využívat všechny funkce našich on-line služeb. Naše cookies neukládají žádné citlivé údaje, jako jsou hesla, údaje o kreditní kartě a podobné údaje. Soubory cookies vaše koncové zařízení nijak nepoškozují a neobsahují žádné viry.

 

Podrobné informace o analytice

Pro účely cíleného vývoje, obchodních analýz, řízení naší prezentace na internetu a neustálé optimalizace našich webových stránek využíváme služby, které jsou podrobněji vysvětlené dále, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR EU.

Při všech uvedených způsobech zpracování dochází k předávání údajů na servery poskytovatelů technologií pro sledování a cílení, které využíváme. Některé z těchto serverů se nacházejí v USA. Předávání údajů probíhá na základě standardních smluvních doložek Evropské komise.

 

Pokud s ukládáním a analýzou vašich údajů nesouhlasíte, můžete proti nim kdykoli vznést námitku kliknutím na příslušný odkaz ve výše uvedené tabulce. V takovém případě bude ve vašem prohlížeči uložen soubor cookie pro odhlášení, který zajistí, že využívané služby nebudou zpracovávat žádné údaje o relacích. V takovém případě už ale nebudete moci využívat všechny funkce našich digitálních služeb.

 

Ukládání souborů cookies můžete zakázat také příslušným nastavením svého prohlížeče; rádi bychom vás ale upozornili, že v takovém případě možná nebudete moci v plném rozsahu využívat všechny funkce našich webových stránek.